Organisatie

De Theaterkerk is eigendom van de Stichting Kerk Bemmel. Deze stichting heeft als doel het exploiteren van de TheaterKerk als cultuur- en muziekhuis voor een zo breed mogelijk publiek. Dat gebeurt met een grote groep burgers die zich daarvoor vrijwillig inspant. 

De stichting is primair verantwoordeljjk voor de verhuur van de theaterzaal en de verschillende ruimtes. De exploitatie van de bar en de horeca in de Theaterkerk is uitbesteed aan een exploitant: Robert Visser. Hij is eerste aanspreekpunt voor iedereen die ruimtes wil huren of evenementen wil organiseren in de TheaterKerk. Namens de stichting is er een programmacommissie die aanvragen voor evenementen en theateravonden beoordeelt.

Het bestuur van de Stichting Kerk Bemmel bestaat uit de volgende leden:

  • Dennis Pouwels – voorzitter
  • Marcel Quanjel - secretaris
  • Marcel Hermsen - penningmeester
  • Henk de Ruijter – bestuurslid  
  • David Hiemstra – bestuurslid (voorzitter Toestanden Op Podium)
  • Wim Berndsen – bestuurslid
  • Ingrid Sluiter - bestuurslid
  • Jan Gosselink - bestuurslid
  • Toon Meurs - bestuurslid

 

Vrijwilligers

De Theaterkerk heeft geen werknemers in dienst maar werkt met 125 vrijwilligers. Die zijn actief in allerlei verschillende groepen. Meer informatie leest u in onze beleidsnotitie vrijwilligers. Klik hier om het document te downloaden

Ondanks de coronabeperkingen is er het afgelopen jaar doorgewerkt achter de schermen door de vrijwilligers. Zo zijn er allerlei onderhoudsklussen gedaan. We hebben een fotodocument gemaakt van allerlei onderhoudsklussen die gedaan zijn. Klik hier om het document te downloaden