Organisatie

De Theaterkerk is eigendom van de Stichting Kerk Bemmel. Deze stichting heeft als doel het exploiteren van de TheaterKerk als cultuur- en muziekhuis voor een zo breed mogelijk publiek. Dat gebeurt met een grote groep burgers die zich daarvoor vrijwillig inspant. 

De stichting is primair verantwoordeljjk voor de verhuur van de theaterzaal en de verschillende ruimtes. De exploitatie van de bar en de horeca in de Theaterkerk is uitbesteed aan een exploitant: Robert Kuster. Hij is eerste aanspreekpunt voor iedereen die ruimtes wil huren of evenementen wil organiseren in de TheaterKerk. Namens de stichting is er een programmacommissie die aanvragen voor evenementen en theateravonden beoordeelt.

Het bestuur van de Stichting Kerk Bemmel bestaat uit de volgende leden:

  • Misjà Heinink – voorzitter
  • Henk de Ruijter – bestuurslid en tijdelijk secretaris
  • Marcel Hermsen – penningmeester
  • David Hiemstra – bestuurslid (voorzitter Toestanden Op Podium)
  • Wim Berndsen – bestuurslid
  • Dennis Pouwels - bestuurslid
  • Ingrid Sluiter - bestuurslid
  • Jan Gosselink - bestuurslid